Očkujeme pouze osoby starší 16 let a také cizince a samoplátce
OTEVÍRACÍ DOBA PO - NE | 9:00 - 20:00
OČKOVACÍ CENTRUM VFN - OD KOTVA
Očkování je cesta zpátky
k normálnímu životu
Čím dříve se podaří očkovat většinu populace, tím rychleji
se vrátíme k životu tak, jak ho známe.
Online registrace k očkování není podmínkou,
pouze vám urychlí průchod.
DŮLEŽITÉ INFORMACE K DÁVKÁM

3. POSILUJÍCÍ DÁVKA OČKOVÁNÍ

 • Od 4. ledna 2022 mohou očkování posilovací dávkou vakcíny podstoupit osoby starší 18 let, které mají minimálně 5 měsíců od dokončeného očkování. Posilovací dávka se podává jako třetí dávka po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria a jako druhá dávka po aplikaci látky Janssen. V případě vakcíny Janssen se doporučuje přeočkování už po 2 měsících. Aktuální informace naleznete na webu ministerstva zdravotnictví.
 • Posilovací dávka se primárně doporučuje osobám s poruchami imunity, chronickými onemocněními s rizikem těžkého průběhu nemoci COVID-19 a osobám starším 18 let, dále zdravotníkům a zaměstnancům zařízení sociální péče. Přeočkování je důležité zejména u osob, které v minulosti onemocnění COVID-19 nikdy neprodělaly.
 • Pokud patříte mezi osoby, u nichž je pravděpodobná nedostatečná imunitní odpověď po základním schématu očkování. V takovém případě je možné podat dodatečnou dávku již po 4 týdnech od dokončení základního očkovacího schématu. Tuto dávku lze podat pouze na základě písemného doporučení lékaře pracoviště, kde jste léčeni. Týká se především transplantovaných, onkologických pacientů a dalších s těžšími poruchami imunity.

2. DÁVKA OČKOVÁNÍ

 • Doporučený časový rozestup mezi dávkami vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer je 21 dnů.
 • Dostavte se k aplikaci 2. dávky v den a čas, který jste si vybral/a při aplikaci Vaší první dávky. Pokud se ze závažných důvodů nemůže dostavit, přijďte jiný den, ne však dříve než 20 dní od první dávky očkování. Změnu termínu nemusíte Očkovacímu centru Kotva hlásit.
 • V Očkovacím centru Kotva je možné se očkovat i v případě, že jste 1. dávku dostali na jiném místě. Vždy s sebou přineste potvrzení o aplikaci 1. dávky a odstup 21 dní od první dávky musí zůstat zachován.
VYPLŇTE REGISTRACI A UŠETŘETE SI ČAS
OTEVÍRACÍ DOBA PO - NE | 9:00 - 20:00
KDE NÁS NAJDETE

OBCHODNÍ DŮM KOTVA - 4. patro

Náměstí Republiky 656/8
110 00 Praha 1

OTEVÍRACÍ DOBA

PO - NE | 9:00 - 20:00

INFORMACE K OČKOVÁNÍ

Informační linka Ministerstva
zdravotnictví
1221
CO DĚLAT V OČKOVACÍM CENTRU

PŘIPRAVTE SI

 • Vhodné oblečení umožňující odkrytí ramene
 • Platný průkaz totožnosti
 • Potvrzení o první dávce vakcíny Pfizer
 • Platnou kartu zdravotního pojištění
 • Nepovinně - QR kód z Vaší registrace na tomto webu

NECHTE DOMA

 • Velká zavazadla
 • Zbraně
 • Jídlo
 • Domácí mazlíčky

DODRŽUJTE

 • Hygienu rukou
 • Rozestupy
 • Povinnost ochrany dýchacích cest respirátorem FFP2
 • Pokyny personálu
ČASTÉ OTÁZKY K OČKOVÁNÍ

JAKÉ VAKCÍNY POUŽÍVÁME K OČKOVÁNÍ PROTI COVID–19?

 • Očkujeme pouze mRNA vakcínou Comirnaty od společnosti BioNTech / Pfizer.

ZMĚNÍ VAKCÍNA MOJI DNA?

 • Rozhodně ne, mRNA vakcíny slouží jako matrice (předloha) pro přepis bílkoviny v cytoplazmě buněk, a nikoliv v buněčném jádře, kde je lidská DNA.

KDY OBDRŽÍM TERMÍN 2. DÁVKY OČKOVÁNÍ?

 • Termín 2. dávky bude každé osobě přidělen ihned po aplikaci 1. dávky.

JAKÝ JE INTERVAL MEZI JEDNOTLIVÝMI DÁVKAMI?

 • Doporučený interval mezi první a druhou dávkou je u vakcíny Comirnaty společnosti Pfizer 21 dnů (minimální interval je 19 dní a maximální doporučený interval je 42 dnů)
zobrazit další
PLACENÉ ÚKONY
 • Zápis certifikátu o kompletním očkování ve třetích zemích do ISIN dle metodiky MZd (vč. vytištění certifikátu).
200 Kč
 • Zápis podání 1. dávky ve třetích zemích do ISIN při následném podání 2. dávky v OC Kotva
ZDARMA
 • Aplikace jedné dávky očkování vakcíny Comirnaty (Pfizer/Biontech) pro cizince/samoplátce
400 Kč
 • Vystavení duplikátu certifikátu o očkování (tisk + e-maiů) změny údajů v ISIN
100 Kč